Kvalitet och miljö

Posted in Kvalitet och miljö

Essinge Plåt AB har kvalitet- och miljöarbete i fokus.

Vi ställer stora krav på säkerheten i våra projekt och arbetar proaktivt för att undvika olyckor.

I samtliga projekt upprättas kvalitetsplan och egenkontroller för kvalitetskritiska arbetsmoment.Våra arbeten kvalitetssäkras utifrån riktlinjer framtagna av Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) samt FR 2000.

Essinge Plåt AB arbetar för att minimera miljöpåverkan samt följa de lagar, förordningar och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi arbetar mot en ständig förbättring genom kontinuerligt utvärdera vårt kvalitets- och miljöarbete.
 
Vi beaktar kontinuerligt arbetsmiljörisker i arbetet genom riskanalyser och åtgärdsplaner.